X
image

basic kit (9)

BASIC KIT BLUSHER

Rs. 539.00Rs. 899.00

BASIC KIT CONCEALER

Rs. 599.00Rs. 899.00

BASIC KIT LIPS

Rs. 584.00Rs. 899.00

BASIC PROFESSIONAL KIT COMBO (4 IN 1 | F.L.E.B)

Rs. 3,057.00Rs. 3,596.00

BASIC KIT EYES

Rs. 539.00Rs. 899.00

BASIC KIT CONCEALER (3 Plus 1)

Rs. 2,697.00Rs. 3,596.00

BASIC KIT BLUSHER (3 Plus 1)

Rs. 2,697.00Rs. 3,596.00

BASIC KIT LIPS (3 Plus 1)

Rs. 2,697.00Rs. 3,596.00

BASIC KIT EYES (3 Plus 1)

Rs. 2,697.00Rs. 3,596.00
BACK TO TOP